Investeringar

Investeringar som skapar värde

Rätt person, rätt idé, rätt affär

I vår investeringsprocess ställer vi höga krav på att entreprenörer, ledningar och medarbetare delar våra värderingar, på kvalitetsfokus i relation till kunder och samhälle och på en tydlig affärsplan och strategi. Med PIA-modellen – rätt person, rätt idé och rätt affär – skapar vi framgång och långsiktigt värde.

PIA-modellen

Vi värdesätter långsiktiga affärsrelationer, att kunna ha roligt tillsammans och att anknyta på ett personligt plan. En respektfull, öppen och rak kultur är avgörande för framgångsrika samarbeten. Vi arbetar med personer som är prestigelösa och ivriga att lära sig av andra.

De personer vi arbetar med har en stor passion för sin idé och tycker att arbetet de gör är spännande och givande. De vågar fatta beslut och stå för dem, men vågar också erkänna och ta ansvar om de tagit fel beslut.

Att följa regelverk, såväl formella som informella, är fundamentalt för oss och vi värdesätter en hög nivå av affärsetik och professionalism. De personer vi arbetar med har långsiktigt tänkande och är väl medvetna om att deras handlingar skapar ringar på vattnet. För oss är det viktigt att bli ihågkommen som en bra partner.

Rätt

Person

Rätt

Idé

På RCL vågar vi investera – även när andra inte gör det. Vi bryr oss om att skapa ett kvalitativt och konkurrenskraftigt erbjudande för kunden och samhället eftersom vi vet att det är det enda sättet att uppnå långsiktig framgång, särskilt när marknaden kontinuerligt förändras.

En bra idé har makt att förändra en bransch till det bättre, men för att åstadkomma bestående förändring måste den vara hållbar. För oss är det en förutsättning för långsiktigt värdeskapande. Genom hållbara idéer kan vi förbättra vårt erbjudande till både kunden och samhället, vilket på sikt skapar en god lönsamhet.

Vi har en tydlig ägaragenda och värdesätter ett aktivt ägarskap och kunskapsutbyte, där vi kan bidra till en uthållig och hållbar utveckling av idén.

Att affären är rätt för många lägger grunden för en framgångsrik och långsiktig affärsrelation.

Vi ser oss som en långsiktig och stabil ägare med fokus på skalbarhet i form av tilläggsförvärv, organisk utveckling och återinvesteringar i utbildningar, medarbetare och innovation. På RCL planerar vi för framgång, inte försäljning.

Vi vet att vi är starkare tillsammans och introducerar därför gärna bolag till vårt kompetenta nätverk. Under åren har vi möjliggjort flera framgångsrika samarbeten inom nätverket och vi är alltid noga med att affären är gynnsam för alla parter.

En tydlig affärsmodell och strategi är grundläggande för att skapa gemensamma långsiktiga värden. Som en aktiv ägare med ett långsiktigt engagemang ska det vara tydligt för oss hur man skapar värde och det är viktigt att strategin är såväl långsiktig som hållbar.

Rätt

Affär

Vi är RCL

Vi planerar för framgång, inte försäljning och vi bidrar med kapital, kunskap och nätverk till bolag som skapar värde långsiktigt med hjälp av skalbara affärsmodeller.

0
År av erfarenhet
0
Investeringar i dagsläget
0 +
År i genomsnitt som investeringspartner

Sefina Pantbank

Sefina är Nordens största pantbank och har funnits sedan 1884. Idag består Sefina av närmare 95 medarbetare och 20 butiker runtom i Sverige och huvudkontor i Stockholm.

Välkommen till RCL

Lär känna oss på RCL.